Djibouti

01.  French Somali Coast (French Republic) 1902 - 1940 Pic
02.  French Somali Coast (French State) 1940 06 16 - 1944 Pic
03.  French Somali Coast (Free French) French Somali Coast stamps overprint 1942 12 28 - 1944 Pic
04.  French Somali Coast (Free French) 1942 12 28 - 1944 Pic
05.  French Somali Coast (French Republic) French Somali Coast - Free French - stamps overprint 1944 - 1946 Pic
06.  French Somali Coast (French Republic) 1944 - 1946 Pic
07.  French Somali Coast (French oversee territory) 1946 10 27 - 1958 Pic
08.  French Somali Coast (French oversee territory) 1958 - 1967 Pic
09.  Afars and Issas Territory (French Republic) 1967 - 1976 Pic
10.  Djibouti Republic (Afars and Issas Territory stamps overprint) 1977 -  Pic
11.  Djibouti Republic 1977 -  Pic

Obock:

Djibouti:

 

HOME

Last update 2013.05.02