PHILATELIC GEOGRAPHY

 Exchange page

 

Hello,                                                                                            

This page is for all philatelists, who are interesting in “philatelic geography”. There you will find constantly renewing information about different world districts, which had published own post stamps. For example: it must be states or colonies units, countries, territories, regions and localities. It’s difficult to have all information about it, so I call all collectors to join to this page creation. Information about little known local stamps please send for my address zenonas@kalnieciai.lt. I’m interesting in everything initiative published post stamps: states’ administrations, organizations, separations, strikes, railways, steamships, hotels, enterprises or private people and stamps perfins. I’ll in pleasure agree to exchange with in a similar interesting collectors. And information about my known things, too. Welcome to visit my creating catalogue “philatelic geography”. Please send for me any remarks, references and noticed errors.

In lists of yellow color remark numbers those positions, which I had in my collection:

01.  ................ ............ Pic

ENTER

Sveiki,

Šis puslapis skirtas visiems filatelistams, kurie domisi “filatelijos geografija”. Jame rasite kaskart atsinaujinančią informaciją apie įvairias pasaulio vietoves, kurios išleido savo ženklus, tai valstybių ar kolonijų junginiai, valstybės, teritorijos, regionai, vietovės. Toli gražu niekas negali turėti pilnos informacijos, todėl kviečiu visus kolekcionierius prisidėti prie šio puslapio kūrimo. Informaciją apie mažai žinomus lokalinius ženklus prašau siųsti adresu zenonas@kalnieciai.lt . Mane domina bet kokios iniciatyvos išleisti ženklai: valstybių, administratorių, organizacijų, separatistų, streikų, geležinkelių, garlaivių, viešbučių, įmonių ar privačių asmenų, bei pašto ženklai-perfinai. Aš mielai sutinku keistis ženklais su panašiai besidominčiais kolekcionieriais. Taip pat mielai sutinku keistis informacija apie man žinomus dalykus. Kviečiu apsilankyti mano kuriamame kataloge “filatelijos geografija”. Atsiliepimus, pastebėtų klaidų taisymus prašau siųsti man. 

Sąrašuose geltona spalva pažymėtos tos  pozicjos, kurias aš turiu savo kolekcijoje:

01.  ................ ............ Pic

TOLIAU

 

 

Another ASFE (A Stamp From Everywhere) collector:

http://www.asfe.dk

hmoslet@online.no

ValdPete@mail.ncsr.sk

lorman@cps.tver.ru

mpstar78@yahoo.de

anderunzueta@hotmail.com

rickscott@worldnet.att.net

albinas@vkontrole.lt Albinas Borisevicius, LT-2010, p.d.1633, Vilnius, Lithuania

E.Yaroslav Bich (P.O.Box 104, 193168 St. Petersburg) Russia

Other links:

Very thankfull Thomas Burger for allowing his web page resources.

http://www.yvert-et-tellier.fr/yvert/anglais/tome_reference.html

http://www.philaguide.com/

Top100.lt

Page begin 2001 05 05 ,          Last update: 2010.02.11