Monaco

01.  Monaco Principality (French III Republic protectorate) 1885 - 1940 Pic
02.  Monaco Principality (French State protectorate) 1940 - 1942 11 11 Pic
03.  Monaco Principality (Occupied by Italy) 1942 - 1943 09 08 Pic
04.  Monaco Principality (Occupied by Germany) 1943 09 08 - 1944 Pic
05.  Monaco Principality (French protectorate) 1944 09 03 - 1947 Pic
06.  Monaco Principality (French IV Republic protectorate) 1947 - 1959 Pic
07.  Monaco Principality (French V Republic protectorate) 1959 - 1993 Pic
08.  Monaco Principality (French protectorate) member United Nations 1993 05 28 - 1993 Pic
09.  Monaco Principality (French protectorate) French member EU 1993 11 01 - 2002 Pic
10.  Monaco Principality 2002 10 24 - Pic

Perfins:

 

HOME

Last update: 2014.05.09