Somaliland

01.  Somaliland (British protectorate) India stamps overprint 1903 - 1940 08 19 Pic
02.  Somaliland (British protectorate) 1903 - 1940 08 19 Pic
03.  Somaliland (British protectorate) 1941 03 16 - 1960 06 26 Pic
04.  Somaliland State (Somalia stamps overprint) 1960 06 26 - 1960 07 01 Pic
05.  Somaliland Republic (Great Britain stamps overprint) 1991 05 18 - Pic
06.  Somaliland Republic 1991 05 18 - Pic

 

HOME - SOMALIA

Last update 2012.02.12