Spanish Morocco stamps perfins

No. Town Firms Initials Years  
01.    Banque de Vizcaya B.V.   Pic
02.    Banco Hispano Americano B.H.A.   Pic
03.    Banque d'Etat du Maroc BEM   Pic
04.     C.N.   Pic
05.    Banco de Espana BE   Pic
06.  …enzar  Banque d'Etat du Maroc B.E.M   Pic
07.  Alcazarkivir  Banque d'Etat du Maroc BEM   Pic
08.  Larache  Banque d'Etat du Maroc BEM   B.E.M   Pic

 

HOME - MOROCCO - PERFINS

Last update 2002.04.06